Hyresgästens ansvar

Posted by:

Lokalhyresgästens ansvar inom brandskydd
Företag som hyr lokal ansvarar själva för sitt eget brandskydd och skall ha ett systematiskt brandskyddsarbete som är fungerande och löpande för sin verksamhet.

Hyresgästen skall ha skäligt med utrustning för att släcka brand. Hyresgästen eller nyttjanderättshavaren som det står i lagen, är skyldig att göra allt man kan för att begränsa de skador en brand kan orsaka.

Nyttjanderättshavare är alltså det företag som nyttjar en lokal, normalt en hyresgäst, men disponerar man lokalen fritt så har man ...

Continue Reading →
0