Förebyggande Brandskydd

Posted by:

Ett förebyggande brandskydd är A och O när det gäller brandskyddet. Detta kan vara av organisatorisk art eller av teknisk art.

Det organisatoriska brandskyddet består i mycket av att arbeta systematiserat med sitt brandskydd. Företag har detta som krav på sig från och med den nya lagen om skydd mot olyckor.

Att organisera sitt brandskydd innebär bland annat att skapa rutiner för information till anställda och nyanställda.

Det handlar om att skapa fungerande rutiner för kontroll av sitt brandskydd, s.k. egenkontroller som ibland ...

Continue Reading →
0