Styrning Exempel

Det finns ett antal olika system för styrning av röklucka eller styrning av flera rökluckor.

Med den moderna tekniken så ryms de tidigare relativt stora anläggningarna i en liten låda. De systemen rekommenderar vi vid nyinstallation eller större ändringar.   Här på bilden syns en 2A lite i genomskärning.

 

Leave a comment