Service

I vår service  ingår besiktning och kontroll av röklucka eller rökluckor bl a. Vi följer reglerna vid service och använder utbildad servicetekniker som bland mycket annat som finns i reglerna utför funktionskontroll på er röklucka. Brandskyddsbutiken har certifierade brandskyddstekniker.

Priser kan ni se nedan, och beställ service här. om ni har många rökluckor, eller kanske det har varit många år sedan röklcukan fått service, så kan ni beställa offert här.


 

Service Rökluckor

Kostnaden för service för rökluckor följer nedanstående tabell + grundavgift service 225 kr/ besökstillfälle.

Årlig översyn röklucka, kategori C:
1 Enhet
590:-

Uppåtgående gasfjäderstyrd lucka
2-10 Enheter
425:-

>10 Enheter
375:-


Årlig översyn röklucka, kategori A, B och D
1 Enhet
750:-

Lucka i schakt eller fläktkammare
2-4 Enheter
490:-

Fallande takmonterad lucka
5-10 Enheter
425:-

Lucka monterad i rökkanal till tak
>10 Enheter
375:-


Årlig översyn röklucka, kategori källare/garage enkel plåtkonstruktion
Styck oavsett antal
250:-


Löpande timdebitering vid servicearbete
450:-

 

Det tillkommer kostnader för ev reparationer enligt följande prislista gällande vanligt förekommande åtgärder.

 

Montering/utbyte av smältbleck, mekaniskt
Inkl smältbleck
350:-

Montering/utbyte av ny vajer
Inkl upp till 25 m vajer, vajerlås
1400:-

Montering/utbyte av draghandtag
Inkl handtag, vajerlås och montagemateriel
125:-

Montering av ny front till manöverdon
Inkl frontlucka, ram och dekal
1000:-

Montering av vev
Inkl standardvev
225:-

Montering av dekal
Inkl dekal
57:-

Demontering av vevparti
320:-

Montering av nytt inkapslat vevparti
Inkl vinsch och vev
2500:-

Montering/utbyte av gasfjädrar
Pris varierar beroende på storlek
Ca 1000 – 1900:-

Löpande timdebitering vid reparationer/resor
450:-

 

Exempel

Motorer

Se våra olika motorer. Klicka på bilden ->

Rökluckor

Se bilder på olika rökluckor. Klicka på bilden ->

Välkommen till Röklucka!

Din lucka på nätet.

Denna sida är en sida från Brandskyddsbutiken som enbart behandlar det spännande och viktiga ämnet rökluckor, eller brandventilation som det också heter.


Branden i Rinkeby

Vid den tragiska händelsen lördagen den 25 juli 2009 med brand i Rinkeby så försvårades släckningsarbetet av att det inte gick att öppna en röklucka, enligt reportage från SVD, se länk till artikeln nedan.
Sex döda i trapphus vid brand

VIKTIGT att komma ihåg är att man normalt sett inte bör gå ut i ett rökfyllt trapphus (om det inte är i din lägenhet det brinner), vänta istället på räddningstjänst (brandkåren) som ger instruktioner (och öppnar ev rökluckor). Varje lägenhet (över 3 vån) ska enligt reglerna vara tätad emot brand och rök i 60 min (alt 30 min för lägre antal vån) så stäng dörrar och fönster och vänta på brandkåren.
BRANDRÖK är GIFTIG.
Använd ALDRIG hissen vid brand. När det brinner, kan t ex kablar brinna upp och en kortslutning varsomhelst kan ge strömavbrott i hela fastigheten så att hissen stannar mellan två våningsplan och då sitter man fast i hissen.

Läs Statens haverikommissions rapport här Där konstaterades bland annat följande:


  • d) Det fanns brister i fastighetsägarens systematiska brandskyddsarbete. (..)
  • e) Trapphuset rökfylldes eftersom dörren till den brinnande lägenheten
    lämnades öppen efter utrymningen.
  • f) Öppningsanordningen till trapphusets brandgasventilation (röklucka)
    fungerade inte

Denna händelse visar på vikten av att röklucka/rökluckor i fastigheten fungerar.

Certifiering

Brandskyddsbutiken använder certifierad Brandskyddstekniker vid utförande av service och installation av rökluckor

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägarens ansvar inom brandskydd
Fastighetsägaren ansvarar för det övergripande brandskyddet och skall ha ett systematiskt brandskyddsarbete som är fungerande och löpande för sin fastighet.

Fastighetsägaren skall ha skäligt med utrustning för att släcka brand. Fastighetsägaren är skyldig att göra allt man kan för att begränsa de skador en brand kan orsaka.

Fastighetsägaren har att sända in skriftliga redogörelser för fastigheten och de hyresgäster och verksamheter som faller in under SRV 2003:10.

Enligt myndigheten bör fastighetsägaren ha koll på samtliga hyresgästers brandskydd i sin fastighet för att kunna ha en samlad uppfattning om brandskyddet på fastigheten.

När det gäller vem som ska stå för vilket brandskydd är en vanlig rekommendation att fastighetsägaren svarar för brandskyddet i gemensamma ytor, såsom ex vis en trappuppgång.


Hyresgästens ansvar

Lokalhyresgästens ansvar inom brandskydd
Företag som hyr lokal ansvarar själva för sitt eget brandskydd och skall ha ett systematiskt brandskyddsarbete som är fungerande och löpande för sin verksamhet.

Hyresgästen skall ha skäligt med utrustning för att släcka brand. Hyresgästen eller nyttjanderättshavaren som det står i lagen, är skyldig att göra allt man kan för att begränsa de skador en brand kan orsaka.

Nyttjanderättshavare är alltså det företag som nyttjar en lokal, normalt en hyresgäst, men disponerar man lokalen fritt så har man samma skyldigheter som om man hyr.

Hyresgästen/nyttjanderättshavaren skall lämna uppgifter till ägaren om sitt brandskydd; en s.k. skriftlig redogörelse. I vissa verksamheter som faller in under SRV 2003:10 skall hyresgästen själv direkt till myndigheten skicka in skriftlig redogörelse.

När det gäller vem som ska stå för vilket brandskydd är en vanlig rekommendation att hyresgästen svarar för brandskyddet i hela den del man hyr.

Förebyggande Brandskydd

Ett förebyggande brandskydd är A och O när det gäller brandskyddet. Detta kan vara av organisatorisk art eller av teknisk art.

Det organisatoriska brandskyddet består i mycket av att arbeta systematiserat med sitt brandskydd. Företag har detta som krav på sig från och med den nya lagen om skydd mot olyckor.

Att organisera sitt brandskydd innebär bland annat att skapa rutiner för information till anställda och nyanställda.

Det handlar om att skapa fungerande rutiner för kontroll av sitt brandskydd, s.k. egenkontroller som ibland även kallas för intern brandskyddskontroll.

Det gäller att inventera sitt brandskydd och att dokumentera detsamma. Dokumentation av egenkontroller och arbetsrutiner är en annan viktig del för att det löpande arbetet skall fungera väl.

Allt detta kan kännas väldigt krångligt att komma igång med.

Därför erbjuder Brandskyddsbutiken företag hjälp med att starta upp ert systematiska brandskyddsarbete till en modest penning. Det innebär att vi gör i ordning all dokumentation och skapar arbetsrutiner som ni lätt kan implementera i er verksamhet.. Som påbyggnad rekommenderar vi er att även köpa in tjänsten med årliga uppdateringar, då vi uppdaterar pärmen och ger feedback.

Ni kan även komplettera med att köpa in utbildning i hur man sköter sina egenkontroller, något som är mycket uppskattat och ibland nödvändigt för att komma igång med det praktiska arbetet.

Beställ Service


Page 3 of 3 123