Service

I vår service  ingår besiktning och kontroll av röklucka eller rökluckor bl a. Vi följer reglerna vid service och använder utbildad servicetekniker som bland mycket annat som finns i reglerna utför funktionskontroll på er röklucka. Brandskyddsbutiken har certifierade brandskyddstekniker.

Priser kan ni se nedan, och beställ service här. om ni har många rökluckor, eller kanske det har varit många år sedan röklcukan fått service, så kan ni beställa offert här.


 

Service Rökluckor

Kostnaden för service för rökluckor följer nedanstående tabell + grundavgift service 225 kr/ besökstillfälle.

Årlig översyn röklucka, kategori C:
1 Enhet
590:-

Uppåtgående gasfjäderstyrd lucka
2-10 Enheter
425:-

>10 Enheter
375:-


Årlig översyn röklucka, kategori A, B och D
1 Enhet
750:-

Lucka i schakt eller fläktkammare
2-4 Enheter
490:-

Fallande takmonterad lucka
5-10 Enheter
425:-

Lucka monterad i rökkanal till tak
>10 Enheter
375:-


Årlig översyn röklucka, kategori källare/garage enkel plåtkonstruktion
Styck oavsett antal
250:-


Löpande timdebitering vid servicearbete
450:-

 

Det tillkommer kostnader för ev reparationer enligt följande prislista gällande vanligt förekommande åtgärder.

 

Montering/utbyte av smältbleck, mekaniskt
Inkl smältbleck
350:-

Montering/utbyte av ny vajer
Inkl upp till 25 m vajer, vajerlås
1400:-

Montering/utbyte av draghandtag
Inkl handtag, vajerlås och montagemateriel
125:-

Montering av ny front till manöverdon
Inkl frontlucka, ram och dekal
1000:-

Montering av vev
Inkl standardvev
225:-

Montering av dekal
Inkl dekal
57:-

Demontering av vevparti
320:-

Montering av nytt inkapslat vevparti
Inkl vinsch och vev
2500:-

Montering/utbyte av gasfjädrar
Pris varierar beroende på storlek
Ca 1000 – 1900:-

Löpande timdebitering vid reparationer/resor
450:-

 

Exempel

Kedjemotor bild

Kedjan är här utsläppt endast en liten bit. Kedjan går att få i olika längder, men gemensamt för alla är att i stängt läge är kedjan dold i paketet och tar ingen extra plats utöver paketet den ligger i.

(klicka på bilden för mer info)

EMB 7000

EMB 7000 Flexibel central som modulbyggs efter kundbehov. Kan byggas med fritt antal av brand/rök och ventilationsgrupper. Centralen är utbyggbar med instickskort och moduler.

EMB 7100

EMB 7100 Kompaktcentral i 2A version, små anläggningar till t.ex. trapphus för 1 brandsektion och 1 komfortsektion. Med inbyggd nödström. Möjlighet för daglig ventilation finns som standard i centralen.


EMB 7200 5A

EMB 7200 5A Kompaktcentral i 5A version, små till medelstora anläggningar för 1 brandsektion och 1 komfortsektion. Med inbyggd nödström, samt signalmottagning – och/eller vidaresändning av larm vid eventuell brand. Möjlighet för daglig ventilation som standard

Styrning

Det finns ett antal olika system för styrning av röklucka eller styrning av flera rökluckor.

(klicka på bilden för mer info)

Tryckknapp


Vev till röklucka

Manöverlucka

Det finns olika sätt som man kan öppna rökluckan på, i galleriet kan ni se vad som kan dölja sig bakom denna.

Öppningar

Se bilder på olika öppningar. Klicka på bilden ->


Styrningar

Se bilder på olika styrningar. Klicka på bilden ->

Page 2 of 3 123