EMB 7000

EMB 7000 Flexibel central som modulbyggs efter kundbehov. Kan byggas med fritt antal av brand/rök och ventilationsgrupper. Centralen är utbyggbar med instickskort och moduler.

EMB 7100

EMB 7100 Kompaktcentral i 2A version, små anläggningar till t.ex. trapphus för 1 brandsektion och 1 komfortsektion. Med inbyggd nödström. Möjlighet för daglig ventilation finns som standard i centralen.

EMB 7200 5A

EMB 7200 5A Kompaktcentral i 5A version, små till medelstora anläggningar för 1 brandsektion och 1 komfortsektion. Med inbyggd nödström, samt signalmottagning – och/eller vidaresändning av larm vid eventuell brand. Möjlighet för daglig ventilation som standard


Styrning

Det finns ett antal olika system för styrning av röklucka eller styrning av flera rökluckor.

(klicka på bilden för mer info)