Rostig röklucka

Här är en rostig gammal lucka i schakt.

Så här ser schaktet ut när man hissat ner luckan.

Den ersatte vi med denna lucka.

Ersättningsluckan täcker hålet för schaktet och är isolerad. Detta gör att värmeförluster minskas och ni får en bättre ekonomi.

Vill ni också ha en sådan så beställ en kostnadsfri offert

Leave a comment