Röklucka Tak

Röklucka Tak som ersätter äldre lucka.

 

Nedan är en bild på hur takluckan såg ut innan. Ett vanligt problem med dessa rökluckor är läckage, vilket innebär vattendropp in i lokalen vid regn och snö samt värmeförluster via rökluckan.

Med ersättningsluckan ovan, (den blå) så slipper man dropp och minkar värmeförlusterna radikalt.

Gammal röklucka tak