Förebyggande Brandskydd

mars 13, 2012
admin

Ett förebyggande brandskydd är A och O när det gäller brandskyddet. Detta kan vara av organisatorisk art eller av teknisk art.

Det organisatoriska brandskyddet består i mycket av att arbeta systematiserat med sitt brandskydd. Företag har detta som krav på sig från och med den nya lagen om skydd mot olyckor.

Att organisera sitt brandskydd innebär bland annat att skapa rutiner för information till anställda och nyanställda.

Det handlar om att skapa fungerande rutiner för kontroll av sitt brandskydd, s.k. egenkontroller som ibland även kallas för intern brandskyddskontroll.

Det gäller att inventera sitt brandskydd och att dokumentera detsamma. Dokumentation av egenkontroller och arbetsrutiner är en annan viktig del för att det löpande arbetet skall fungera väl.

Allt detta kan kännas väldigt krångligt att komma igång med.

Därför erbjuder Brandskyddsbutiken företag hjälp med att starta upp ert systematiska brandskyddsarbete till en modest penning. Det innebär att vi gör i ordning all dokumentation och skapar arbetsrutiner som ni lätt kan implementera i er verksamhet.. Som påbyggnad rekommenderar vi er att även köpa in tjänsten med årliga uppdateringar, då vi uppdaterar pärmen och ger feedback.

Ni kan även komplettera med att köpa in utbildning i hur man sköter sina egenkontroller, något som är mycket uppskattat och ibland nödvändigt för att komma igång med det praktiska arbetet.

Leave a comment