Fastighetsägarens ansvar

mars 13, 2012
admin

Fastighetsägarens ansvar inom brandskydd
Fastighetsägaren ansvarar för det övergripande brandskyddet och skall ha ett systematiskt brandskyddsarbete som är fungerande och löpande för sin fastighet.

Fastighetsägaren skall ha skäligt med utrustning för att släcka brand. Fastighetsägaren är skyldig att göra allt man kan för att begränsa de skador en brand kan orsaka.

Fastighetsägaren har att sända in skriftliga redogörelser för fastigheten och de hyresgäster och verksamheter som faller in under SRV 2003:10.

Enligt myndigheten bör fastighetsägaren ha koll på samtliga hyresgästers brandskydd i sin fastighet för att kunna ha en samlad uppfattning om brandskyddet på fastigheten.

När det gäller vem som ska stå för vilket brandskydd är en vanlig rekommendation att fastighetsägaren svarar för brandskyddet i gemensamma ytor, såsom ex vis en trappuppgång.

Leave a comment