EMB 7200 5A

februari 21, 2012
admin

EMB 7200 5A Kompaktcentral i 5A version, små till medelstora anläggningar för 1 brandsektion och 1 komfortsektion. Med inbyggd nödström, samt signalmottagning – och/eller vidaresändning av larm vid eventuell brand. Möjlighet för daglig ventilation som standard

Leave a comment

EMB 7100 EMB 7100 Prev post
Styrning Next post Styrning