EMB 7000

februari 21, 2012
admin

EMB 7000 Flexibel central som modulbyggs efter kundbehov. Kan byggas med fritt antal av brand/rök och ventilationsgrupper. Centralen är utbyggbar med instickskort och moduler.

Leave a comment