Branden i Rinkeby

mars 13, 2012
admin

Vid den tragiska händelsen lördagen den 25 juli 2009 med brand i Rinkeby så försvårades släckningsarbetet av att det inte gick att öppna en röklucka, enligt reportage från SVD, se länk till artikeln nedan.
Sex döda i trapphus vid brand

VIKTIGT att komma ihåg är att man normalt sett inte bör gå ut i ett rökfyllt trapphus (om det inte är i din lägenhet det brinner), vänta istället på räddningstjänst (brandkåren) som ger instruktioner (och öppnar ev rökluckor). Varje lägenhet (över 3 vån) ska enligt reglerna vara tätad emot brand och rök i 60 min (alt 30 min för lägre antal vån) så stäng dörrar och fönster och vänta på brandkåren.
BRANDRÖK är GIFTIG.
Använd ALDRIG hissen vid brand. När det brinner, kan t ex kablar brinna upp och en kortslutning varsomhelst kan ge strömavbrott i hela fastigheten så att hissen stannar mellan två våningsplan och då sitter man fast i hissen.

Läs Statens haverikommissions rapport här Där konstaterades bland annat följande:


  • d) Det fanns brister i fastighetsägarens systematiska brandskyddsarbete. (..)
  • e) Trapphuset rökfylldes eftersom dörren till den brinnande lägenheten
    lämnades öppen efter utrymningen.
  • f) Öppningsanordningen till trapphusets brandgasventilation (röklucka)
    fungerade inte

Denna händelse visar på vikten av att röklucka/rökluckor i fastigheten fungerar.

Leave a comment

No title No title Prev post
Certifiering Next post