Förebyggande Brandskydd

Posted by:

Ett förebyggande brandskydd är A och O när det gäller brandskyddet. Detta kan vara av organisatorisk art eller av teknisk art.

Det organisatoriska brandskyddet består i mycket av att arbeta systematiserat med sitt brandskydd. Företag har detta som krav på sig från och med den nya lagen om skydd mot olyckor.

Att organisera sitt brandskydd innebär bland annat att skapa rutiner för information till anställda och nyanställda.

Det handlar om att skapa fungerande rutiner för kontroll av sitt brandskydd, s.k. egenkontroller som ibland ...

Continue Reading →
0

Hyresgästens ansvar

Posted by:

Lokalhyresgästens ansvar inom brandskydd
Företag som hyr lokal ansvarar själva för sitt eget brandskydd och skall ha ett systematiskt brandskyddsarbete som är fungerande och löpande för sin verksamhet.

Hyresgästen skall ha skäligt med utrustning för att släcka brand. Hyresgästen eller nyttjanderättshavaren som det står i lagen, är skyldig att göra allt man kan för att begränsa de skador en brand kan orsaka.

Nyttjanderättshavare är alltså det företag som nyttjar en lokal, normalt en hyresgäst, men disponerar man lokalen fritt så har man ...

Continue Reading →
0

Fastighetsägarens ansvar

Posted by:

Fastighetsägarens ansvar inom brandskydd
Fastighetsägaren ansvarar för det övergripande brandskyddet och skall ha ett systematiskt brandskyddsarbete som är fungerande och löpande för sin fastighet.

Fastighetsägaren skall ha skäligt med utrustning för att släcka brand. Fastighetsägaren är skyldig att göra allt man kan för att begränsa de skador en brand kan orsaka.

Fastighetsägaren har att sända in skriftliga redogörelser för fastigheten och de hyresgäster och verksamheter som faller in under SRV 2003:10.

Enligt myndigheten bör fastighetsägaren ha koll på samtliga hyresgästers brandskydd i sin ...

Continue Reading →
0

Branden i Rinkeby

Posted by:

Vid den tragiska händelsen lördagen den 25 juli 2009 med brand i Rinkeby så försvårades släckningsarbetet av att det inte gick att öppna en röklucka, enligt reportage från SVD, se länk till artikeln nedan.
Sex döda i trapphus vid brand

VIKTIGT att komma ihåg är att man normalt sett inte bör gå ut i ett rökfyllt trapphus (om det inte är i din lägenhet det brinner), vänta istället på räddningstjänst (brandkåren) som ger instruktioner (och öppnar ev rökluckor). Varje ...

Continue Reading →
0

Posted by:

Välkommen till Röklucka!

Din lucka på nätet.

Denna sida är en sida från Brandskyddsbutiken som enbart behandlar det spännande och viktiga ämnet rökluckor, eller brandventilation som det också heter.

Continue Reading →
0
Page 1 of 3 123